Bánh Mì Phô Mai Tan Chảy Mini - Melted Cheese Mini Buns (9 Pcs)
Bánh Mì Phô Mai Tan Chảy Mini - Melted Cheese Mini Buns (9 Pcs)
Bánh Mì Phô Mai Tan Chảy Mini - Melted Cheese Mini Buns (9 Pcs)
Bánh Mì Phô Mai Tan Chảy Mini - Melted Cheese Mini Buns (9 Pcs)
 • Tải hình ảnh vào trình xem Thư viện, Bánh Mì Phô Mai Tan Chảy Mini - Melted Cheese Mini Buns (9 Pcs)
 • Tải hình ảnh vào trình xem Thư viện, Bánh Mì Phô Mai Tan Chảy Mini - Melted Cheese Mini Buns (9 Pcs)
 • Tải hình ảnh vào trình xem Thư viện, Bánh Mì Phô Mai Tan Chảy Mini - Melted Cheese Mini Buns (9 Pcs)
 • Tải hình ảnh vào trình xem Thư viện, Bánh Mì Phô Mai Tan Chảy Mini - Melted Cheese Mini Buns (9 Pcs)

Bánh Mì Phô Mai Tan Chảy Mini - Melted Cheese Mini Buns (9 Pcs)

Giá thông thường
$20.00
Giá bán
$20.00
Giá thông thường
Hết hàng
Đơn giá
trên 

Super Soft Bun with Premium Ingredients, served with Signature Cheese inside. Don't try, must love!