Bánh Mì Phô Mai Tan Chảy - Melted Cheese Buns (2 Pcs)
Bánh Mì Phô Mai Tan Chảy - Melted Cheese Buns (2 Pcs)
Bánh Mì Phô Mai Tan Chảy - Melted Cheese Buns (2 Pcs)
Bánh Mì Phô Mai Tan Chảy - Melted Cheese Buns (2 Pcs)
  • Tải hình ảnh vào trình xem Thư viện, Bánh Mì Phô Mai Tan Chảy - Melted Cheese Buns (2 Pcs)
  • Tải hình ảnh vào trình xem Thư viện, Bánh Mì Phô Mai Tan Chảy - Melted Cheese Buns (2 Pcs)
  • Tải hình ảnh vào trình xem Thư viện, Bánh Mì Phô Mai Tan Chảy - Melted Cheese Buns (2 Pcs)
  • Tải hình ảnh vào trình xem Thư viện, Bánh Mì Phô Mai Tan Chảy - Melted Cheese Buns (2 Pcs)

Bánh Mì Phô Mai Tan Chảy - Melted Cheese Buns (2 Pcs)

Giá thông thường
$15.00
Giá bán
$15.00
Giá thông thường
Hết hàng
Đơn giá
trên 

Super Soft Bun with Premium Ingredients, served with Signature Cheese inside. Don't try, must love!