Bộ sưu tập: Home page

12 sản phẩm
 • Salted Egg Sponge Cake Medium - Bông Lan Trứng Muối (Best seller)
  Giá thông thường
  $20.00
  Giá bán
  $20.00
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Birthday Super Durian Cake - Bánh Sinh Nhật Siêu Sầu Riêng
  Giá thông thường
  $105.00
  Giá bán
  $105.00
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Combo 12 Cupcakes Fruits & Salted Egg - Bông Lan Trứng Muối
  Giá thông thường
  $30.00
  Giá bán
  $30.00
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Salted Egg Sponge Cake Large - Bông Lan Trứng Muối
  Giá thông thường
  $45.00
  Giá bán
  $45.00
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Salted Egg Sponge Cake 9 Cupcakes - Bông Lan Trứng Muối
  Giá thông thường
  $20.00
  Giá bán
  $20.00
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Birthday Salted Egg Sponge Cake - Bông Lan Trứng Muối Sinh Nhật hình tròn
  Giá thông thường
  $55.00
  Giá bán
  $55.00
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Combo 9 Cupcakes Fruits & Salted Egg - Bông Lan Trứng Muối & Trái Cây hộp 9 cái
  Giá thông thường
  $25.00
  Giá bán
  $25.00
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Chinese Rolled Sausage Cake - Bông Cuộn Lạp Xưởng
  Giá thông thường
  $20.00
  Giá bán
  $20.00
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng